AED Richtlijnen

Wat zijn de criteria in het onderhoud van AED’s en bijbehorende accessoires? Zijn er relevante waarschuwingen vanuit de fabrikant en/of FDA over uw AED? Zijn er veranderingen in Wet- en regelgeving? Een AED mag worden voorzien van ons keurmerk wanneer deze voldoet aan onderstaande criteria.

Functioneel gereed, dus zonder beschadigingen of breuken die het functioneren beïnvloeden of doen vermoeden dat de AED is gevallen en\of in het water heeft gelegen.

In de juiste omgeving: beschermd tegen stof, kou, warmte (tussen 5-30 graden, dus wanneer de AED buiten hangt: in een kast met voldoende klimaatbeheersing).

Niet ouder dan 10 jaar; niemand weet wat de technische levensduur van een AED is, maar voor medische apparatuur wordt nog wel eens 10 jaar aangehouden.

Jaarlijks getest met een externe AED-tester met aantoonbare output gemeten in joules conform opgave fabrikant (acceptabele afwijking +/- 15%).

Batterij en elektroden aangesloten met een stand-by/houdbaarheidsdatum die valt binnen de aangegeven datum op het keurmerk.

Actuele softwareversie geïnstalleerd met de huidige richtlijnen voor reanimatie/defibrillatie.

Onderhoudsschema’s

Op basis van de ervaringen in het gebruik van het AED Keurmerk in de afgelopen jaren zijn voor ieder merk / type AED onderhoudsschema’s opgesteld. Wanneer het schema wordt gevolgd mag verwacht worden dat de AED optimaal presteert wanneer deze wordt ingezet. Op basis van testervaringen kan een schema worden geactualiseerd. Wilt u ervaringen doorgeven die mogelijk leiden tot wijzigingen van een schema, maak dan gebruik van het Meldpunt. Jaarlijks wordt op 1 maart het nieuwe schema gepubliceerd. Wanneer u het schema wilt ontvangen stuur dan een bericht.

Criteria AED-buitenkast

De buitenkast waarin de AED is opgehangen voldoet aan onderstaande criteria.

In de buitenkast wordt bij voorkeur laagspanning gebruikt. De voeding (220 volt) is buiten de kast gemonteerd.

De buitenkast verwarmt bij minimaal 5 graden en ventileert bij minimaal 30 graden.

De kast wordt bij voorkeur niet met een slot afgesloten. Wanneer toch een slot is aangebracht werkt deze naar behoren.

De bovenstaande criteria voor de AED-buitenkast zijn voorlopig en dienen nader te worden gevalideerd. De criteria moeten bijdragen aan het optimaal opbergen van de AED in de buitenlucht, maar waarbij de veiligheid voor de burgerhulpverlener is gewaarborgd. Het gebruik van eigen gefabriceerde kasten waarbij 220 Volt in de kast is gebracht levert potentieel gevaar op en wordt ten zeerste afgeraden.